Botime

FOLKLORI KRISTIAN                             PATROLOGJIA

FOLKLORI KRISTIAN                          PATROLOGJIA

1-KRISHTERIMI NE SHQIPERI OK                               Kapaku i Artit Kishtar_1

KRISHTËRIMI NË SHQIPËRI           ARTI KISHTAR NË SHQIPËRI    

6- Historia e Krishterimit                       VEPRA 10

HISTORIA E KRISHTËRIMIT          ENCIKLOPEDIA E KRISHTERË

SINAKSARI I MADH                       ANTOLOGJIA E LETERSISE SE KRISHTERE

SINAKSARI                                 ANTOLOGJIA E LETËRSISË SË KRISHTERË

 

kopertina konservimi_1                         kopertina konservimi_2

KONSERVIMI I ANTIKAVE 1            KONSERVIMI I ANTIKAVE 2

 

Vitet Apostolike                        TRIFON-KOPERTINA

VITET APOSTOLIKE                    BIRI I PESHTANIT, TRIFON XHAGJIKA

Dostojevski nuk ndihej i vetmuar                             URTESIA E SHEKUJVE

DOSTOJEVSKI NUK NDIHEJ I VETMUAR      URTËSIA E SHEKUJVE

DOGANÇJA                          kopertina ok(1)_1

DOGANÇJA                                                  SIMBOLI I PAQES

KODIKU I VITHKUQIT_1                              kopertin kodiket andrea_1

KODIKU I VITHKUQIT         KODIKU I MANASTIRIT TË SHËN GJON VLADIMIRIT

Arti i ikonografise-Kopertina                     Ndihmesa e Theofan Popes-kopertina

Arti i ikonografise ne Shqiperi        Ndihmesa e Theofan Popes per shpetimin e mbishkrimeve kishtare


BOTIMET E PËRMBLEDHURA NË VEPRA

  1. Vepra I, Toleranca ndërfetare në Shqipëri, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2008.
  2. Vepra II, Biri i Peshtanit, Përmes shkrimeve, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.
  3. Vepra III, Patrologjia, Antologjia e letërsisë së krishterë, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.
  4. Vepra IV, Jetë Shenjtorësh, Himnologjia, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.
  5. Vepra V, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, nga vitet apostolike deri në ditët tona, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.
  6. Vepra VI, Folklori Kristian, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.
  7. Vepra VII, Komenti i Ungjillit sipas Matheut, Vitet Apostolike, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.
  8. Vepra VIII, Përndjekjet, Sinodet Ekumenike, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.
  9. Vepra IX, Dostojevski nuk ndihej i vetmuar, Urtësia e shekujve, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.
  10. Vepra X, Enciklopedia e Krishterë, botimet “Trifon Xhagjika”, Tiranë, 2009.